• Markduk för husgrunder och plattsättning

    Markduk används för markarbeten där man av olika skäl vill se till att exempelvis dränerande material som singel och makadam inte beblandas med lös jord. En typisk sån applikation är en husgrund som ska dräneras.

    Ett annat mycket vanligt förekommande användningsområde är för att undvika ogräs under plattor på uppfarter, i grusgångar och uteplatser.

    Läs mer om husgrunder

Markduk och fiberduk stoppar ogräs och hindrar jord att blandas med dränerande material

Markduk vid husgrunder och dränering

Till en husgrund behöver man markduk för att man vill separera den dränerande grusbädden från den sämre dränerande omgivande marken. Man vill bibehålla dräneringens förmåga att snabbt leda bort vatten genom att se till att de olika marktyperna över tid inte blandas.

Relaterade artiklar

Markduk vid plattsättning och grusgångar

När man ska anlägga garageuppfarter, uteplatser och gräsmattor behöver man ofta markduk. Detta för att säkerställa att de olika marktyperna inte blandar sig med varandra. Dessutom hindrar det ogräs från att ta sig in underifrån. Men bli inte förvånad om det ändå kommer ogräs som sprider sig med luften.

Relaterade artiklar