Markduk vid plattsättning och grusgångar

När man ska bygga en uppfart, en uteplats och plattsätta den eller bara anlägga med grus så bör man tänka igenom hur man får bort vatten från dessa områden. När man väl valt sin lösning som troligen innebär att man använt någon typ av dränerande material och dräneringslösningar på det så vill man bibehålla denna dränering utan att omgivande mark påverkar området för mycket. Då lämpar det sig att använda markduk och fiberduk för att hindra dessa material från att blandas med varandra.

Frågeställningar om markduk

Det finns många frågor kring markduk vid anläggning av olika saker. Här tar vi upp dessa.

Markduk under altan

När man ska bygga en altan med trädäck så är vår erfarenhet att det beror på olika saker om du ska lägga ut fiberduk/markduk eller ej. Till att börja med skadar inte markduk. Den stoppar inte nederbörd eller liknande från att komma ner i marken så det är frågan om investeringen är värd besväret. Tvärtom så separerar den dränerande material (som bör finnas även under altanen) från omgivande mark. Om din omgivande mark är lös eller med låg bärighet så kommer den dränerande marken att så småningom med tiden att blandas upp om marken under den dränerande bädden exempelvis är för mjuk. Då sjunker dräneringsgruset ner i marken och blandar sig med jorden med sämre dränering som följd. Därför tycker vi att markduk är en billig försäkring. Sedan kommer vi till om det hindrar ogräs från att tränga upp till trallen. Svaret på detta anser vi ligga i hur mycket ljus som kommer att komma igenom träaltanens springor. Om ditt hus altan ligger i norrläge är chansen liten att trallen kommer släppa igenom tillräckligt med ljus för att marken ska få tillräckligt med ljus för att ogräs ska kunna växa obehindrat. I söderläge kan man få problem med ogräs. Men samtidigt så ska man komma ihåg att ogräs också sprids med luften så det är ingen garanti för att slippa ogräs. Så vi propagerar för markduk i alla lägen så länge man använder dränerande material under altanen.

Markduk för uppfart

Frågan om man ska använda fiberduk eller inte till uppfarter delar ofta grund och markentreprenörer i två läger.

Det ena lägret menar att man alltid ska använda markduk eftersom merarbetet är litet och byggmaterialet är billigt. Det andra lägret hävdar att det beror på markens beskaffenhet.

Vår rekommendation (trots att vi är markduk.com försöker vi vara objektiva) är att använda markduk om du bara är minsta orolig för dräneringen. Det har större konsekvenser än att få ogräs.

Comments are closed.